PROJEKTY UNIJNE


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na Kapitał obrotowy dla METAL PIECHOWICE

Cele projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku trudnościami finansowymi, które wystąpiły w przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 237 342,51 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 237 342,51 PLN.

Beneficjent: METAL PIECHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W roku 2016 rozpoczęliśmy realizację projektów w ramach 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój firmy PHP METAL oraz wzrost jej konkurencyjności poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego, innowacyjnego produktu w postaci przygotówek korygowanych oraz wyrobów tłoczonych z blachy z dokładnością wykonania do 0,05 mm w krótkich seriach (do 1000 szt.) o dokładności wykonania 0,05mm.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie wdrożona innowacyjna technologia wykonywania przygotówek korygowanych oraz wyrobów tłoczonych z blachy tj. takich jak m.in.: elementy wentylacji, obudowy, części podzespołów w przemyśle samochodowym, wsporniki, blachy kotwiące, półki mocujące, osłony elementów wirujących, nietypowe balustrady, poręcze, ogrodzenia, okucia, itp. z dokładnością wykonania do 0,05 mm w krótkich seriach (do 1000 szt.)

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 829 000,00 PLN.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 2 300 000,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 736 000,00 PLN.

laser

W roku 2016 rozpoczęliśmy realizację projektów w ramach 1.2.1 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalnyP2

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój firmy PHP METAL oraz wzrost jej konkurencyjności poprzez opracowanie linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

P3

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie opracowana linia pilotażowa (technologia tłoczenia) oraz prototyp pojemnika wózka do farszu, których wynik zostanie wdrożony do działalności PHP METAL.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 125 736,00 PLN.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 871 080,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 1 324 015,50 PLN.

n2

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej PHP Metal poprzez zakup wyposażenia działu B+R niezbędnego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad automatyzacją procesu produkcji w zakresie obróbki plastycznej metalu.

n1

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie pierwsza na świecie opracowana zautomatyzowana linia do produkcji nadstawek europalet z zawiasami wbijanymi, której wynik zostanie wdrożony do działalności PHP METAL.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 011 050,00 PLN.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 635 000,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 572 250,00 PLN.