Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 14.07.2016.

Zawiadomienie
z dnia 14.07.2016

Status przetargu: ZAKOŃCZONY

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
na dostawę elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton (element linii pilotażowej) oraz elementów i materiałów służących do budowy narzędzia do prób tłoczenia (element linii pilotażowej)

Plik w załączeniu: pdf_icon