Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 08.09.2016

Zawiadomienie
z dnia 10.10.2016

Status przetargu: ZAKOŃCZONY

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przekształceniem formy prawnej Zamawiającego, postępowanie z dnia 08.09.2016 r. ogłoszone przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „METAL” Jerzy Siofer na dostawę fabrycznie nowych: wycinarki laserowej CNC – 1 szt. oraz urządzenia załadowczo-wyładowczego – 1 szt. niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii wykonywania przygotówek korygowanych oraz wyrobów tłoczonych z blachy z dokładnością wykonania do 0,05 mm w krótkich seriach (do 1000 szt.), zostało anulowane.

Plik w załączeniu: pdf_icon

ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa wycinarki laserowej CNC oraz urządzenia załadowczo-wyładowczego

Zapytanie ofertowe.
z dnia 08.09.2016

Status przetargu: OTWARTY

W związku z realizowanym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, pragnę zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostawę wycinarki laserowej CNC – 1 szt. oraz urządzenia załadowczo-wyładowczego – 1 szt., niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii wykonywania przygotówek korygowanych oraz wyrobów tłoczonych z blachy z dokładnością wykonania do 0,05 mm w krótkich seriach (do 1000 szt.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.
Prosimy o przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2016 r. do godziny 16:00.


_________ POSTĘPOWANIE OTWARTE _________

Treść zapytania do pobrania: pdf_icon
Treść ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: pdf_icon
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.09.2016: pdf_icon
Zapytanie ofertowe proszę składać osobiście w siedzibie firmy lub
na info@ppu-metal.com

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton

Zawiadomienie
z dnia 29.07.2016

Status przetargu: ZAKOŃCZONY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ws. wyboru dostawcy elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton (elementy napędu głównego, elementy poduszki hydraulicznej) w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia w dniu 29.07.2016 dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty.

Plik w załączeniu: pdf_icon

ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton

Zapytanie ofertowe.
z dnia 18.07.2016

Status przetargu: OTWARTY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton (element linii pilotażowej) w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

_________ POSTĘPOWANIE OTWARTE _________

Treść zapytania do pobrania: pdf_icon
Zapytanie ofertowe proszę składać osobiście w siedzibie firmy lub
na info@ppu-metal.com

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 14.07.2016.

Zawiadomienie
z dnia 14.07.2016

Status przetargu: ZAKOŃCZONY

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
na dostawę elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton (element linii pilotażowej) oraz elementów i materiałów służących do budowy narzędzia do prób tłoczenia (element linii pilotażowej)

Plik w załączeniu: pdf_icon

ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton oraz narzędzia do prób tłoczenia

Zapytanie ofertowe.
z dnia 30.06.2016

Status przetargu: ZAKOŃCZONY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów i materiałów służących do budowy prasy hydraulicznej podwójnego działania o nacisku 600 ton (element linii pilotażowej) oraz elementów i materiałów służących do budowy narzędzia do prób tłoczenia (element linii pilotażowej) w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

_________ POSTĘPOWANIE OTWARTE _________

Treść zapytania do pobrania: pdf_icon
Zapytanie ofertowe proszę składać osobiście w siedzibie firmy lub
na info@ppu-metal.com

Zawiadomienie o wyborze dostawcy Badania symulacji procesu tłoczenia.

Zawiadomienie
z dnia 09.06.2016

Status przetargu: ZAKOŃCZONY

Zawiadomienie o wyborze na wykonanie usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań symulacyjnych procesu tłoczenia dwóch wariantów wytłoczek naczynia 120 l oraz 200 l (optymalizacja grubości materiału i dobór środka smarnego/folii) w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

Plik w załączeniu: pdf_icon

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań symulacyjnych procesu tłoczenia dwóch wariantów wytłoczek naczynia 120 l oraz 200 l

Zapytanie ofertowe.
z dnia 23.05.2016

Status przetargu: ZAKOŃCZONY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań symulacyjnych procesu tłoczenia dwóch wariantów wytłoczek naczynia 120 l oraz 200 l (optymalizacja grubości materiału i dobór środka smarnego/folii) w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

_________ POSTĘPOWANIE OTWARTE _________

Treść zapytania do pobrania: pdf_icon
Zapytanie ofertowe proszę składać osobiście w siedzibie firmy lub
na info@ppu-metal.com

Zapytanie ofertowe na dostawę współrzędnościowej maszyny pomiarowej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Zapytanie ofertowe.
z dnia 23.05.2016

Status przetargu: ZAKOŃCZONY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia.

_________ POSTĘPOWANIE OTWARTE _________

Treść zapytania do pobrania: pdf_icon
Zapytanie ofertowe proszę składać osobiście w siedzibie firmy lub
na info@ppu-metal.com